[↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum || Ú PDF Download by ¹ Uroob] #2020


 • Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788130001579
 • Page: 416
 • Format: Paperback

 • കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum By Uroob from the blurb from the blurb
  Uroob
  P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum

  കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum By Uroob

  Commentaires:

  Gokul
  Some books bring a smile on our face Ths is one of such books Simple Beutiful.

  • [↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum || Ú PDF Download by ¹ Uroob]
   416 Uroob
  • thumbnail Title: [↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum || Ú PDF Download by ¹ Uroob]
   Posted by:Uroob
   Published :2019-05-20T01:23:46+00:00