BEST MOBI "ã Opowieść dla przyjaciela" || UNLIMITED (PDF) à #2020


 • Title: Opowieść dla przyjaciela
 • Author: Halina Poświatowska
 • ISBN: 9788308046722
 • Page: 125
 • Format: Hardcover

 • Opowieść dla przyjaciela By Halina Poświatowska Od Opowie ci dla przyjaciela powinni zacz lektur ci, kt rzy Po wiatowskiej dot d nie czytali albo nie zd yli polubi jej poezji Opowie zosta a napisana w formie wyznania do konkretnej osoby, ale jest w a ciwie listem do czytelnik w Autobiograficzna ksi ka poetki i kobiety Pi knie napisana historia mi o ci, choroby i wielkiej pasji ycia ycia, kt re jest wszystkOd Opowie ci dla przyjaciela powinni zacz lektur ci, kt rzy Po wiatowskiej dot d nie czytali albo nie zd yli polubi jej poezji Opowie zosta a napisana w formie wyznania do konkretnej osoby, ale jest w a ciwie listem do czytelnik w Autobiograficzna ksi ka poetki i kobiety Pi knie napisana historia mi o ci, choroby i wielkiej pasji ycia ycia, kt re jest wszystkim mimo b lu i na przek r cierpieniu.
  Halina Poświatowska
  Halina Po wiatowska born Helena Myga was a Polish poet and writer, one of the most important figures in modern Polish literature.She is famous for her lyrical poetry and for her intellectual and passionate yet unsentimental poetry on the themes of death, love, existence, famous historical personages, especially women, as well as her mordant treatment of life, living, being, bees, cats and the sensual qualities of loving, grieving and desiring.She died at 32 after a second heart operation to correct a heart defect that limited her mobility and breathing, which she acquired when she fell ill as a child during the World War II German occupation of Poland.Source wikiedia

  Opowieść dla przyjaciela By Halina Poświatowska

  Commentaires:

  Marta
  Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie ju nie b dzie Czy ksi ki odwykn od dotyku moich r k, czy suknie zapomn o zapachu mojego cia a A ludzie Przez chwil b d m wi o mnie, b d dziwi si mojej mierci zapomn Nie ud my si , przyjacielu, ludzie pogrzebi nas w pami ci r wnie szybko, jak pogrzebi w ziemi nasze cia a Nasz b l, nasza mi o , wszystkie nasze pragnienia odejd razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce Na ziemi nie ma pustych miejsc.

  Kasia
  Artystka, kt r zna am wcze niej przede wszystkim z wierszy, nabiera kszta tu, uciele nia si Z liter, wra e , emocji staje si cz owiekiem, ju nie tak eterycznym, ale n kanym przez chorob Mamy szans pozna jej problemy, pragnienia dz wiedzy i potrzeb mi o ci Z niezwyk a lekko ci stylu Po wiatowskiej przemykamy przez s owa wype nione przecie b lem Wzruszamy si , zachwycamy, smucimy i obawiamy Znamy tragiczny fina historii i autorka te go zna Wie, e jest nie unikniony Ta ksi ka promieniuje mi o ci Ni [...]

  Skogkatt
  Moja Biblia.

  Anna
  Ksi ka by a w miar do przeczytania Nie d u y a si , ale by a zupe nie nie w moim typie Nigdy nie by am fank pisarek z kr gu Marii Rodziewicz wny.

  • BEST MOBI "ã Opowieść dla przyjaciela" || UNLIMITED (PDF) à
   125 Halina Poświatowska
  • thumbnail Title: BEST MOBI "ã Opowieść dla przyjaciela" || UNLIMITED (PDF) à
   Posted by:Halina Poświatowska
   Published :2020-03-24T05:39:47+00:00